Галерия

Кръгово кръстовище на бул.”Цар Симеон” и ул.”Генерал Скобелев”, гр.Сливен

Възложител: Община Сливен. Обектът е изпълнен за 4 месеца. Строително-монтажните работи обхващат: изграждане на ново кръгово кръстовище и прилежащото благоустрояване към него.

Благоустрояване на поречието на р. Асеновска между кв. „Комлука“ и кв. „Клуцохор“, гр. Сливен

Възложител: Община Сливен. Обектът е трета категория. Изпълнен е за 8 месеца. Строително-монтажните работи обхващат: изграждане на нови алеи, пейки и места за отдих, автоматична поливна система за нова растителност, детски площадки, пясъчник, фитнес на открито, комплексно игрище за волейбол и баскетбол и други.

Зелени, достъпни и активни пешеходни зони – гр. Сливен

Възложител: Община Сливен. Обектът включва 5 отделни подобекта. Изпълнен е за 6 месеца. Строително-монтажните работи обхващат: реконструкция на улица, изграждане на нов участък от улица, изграждане на площадкови пространства, реконструкция на главната пешеходна зона в град Сливен и изграждане на нова част към нея, озеленяване, осветление и други.

Кръгово кръстовище на бул.”Цар Симеон” и ул.”Генерал Скобелев”, гр.Сливен

Възложител: Община Сливен. Обектът е изпълнен за 4 месеца. Строително-монтажните работи обхващат: изграждане на ново кръгово кръстовище и прилежащото благоустрояване към него.

Благоустрояване на поречието на р. Асеновска между кв. „Комлука“ и кв. „Клуцохор“, гр. Сливен

Възложител: Община Сливен. Обектът е трета категория. Изпълнен е за 8 месеца. Строително-монтажните работи обхващат: изграждане на нови алеи, пейки и места за отдих, автоматична поливна система за нова растителност, детски площадки, пясъчник, фитнес на открито, комплексно игрище за волейбол и баскетбол и други.

Зелени, достъпни и активни пешеходни зони – гр. Сливен

Възложител: Община Сливен. Обектът включва 5 отделни подобекта. Изпълнен е за 6 месеца. Строително-монтажните работи обхващат: реконструкция на улица, изграждане на нов участък от улица, изграждане на площадкови пространства, реконструкция на главната пешеходна зона в град Сливен и изграждане на нова част към нея, озеленяване, осветление и други.

Изграждане на детска площадка, град Сливен

Иконопис и вътрешен дизайн на православен храм

Кръгово кръстовище град Сливен