За нас

Дейностите и услугите, които фирмата изпълнява, са:

  • жилищното, промишленото и гражданското строителство;
  • изграждане на инженерингова инфраструктура;
  • строителство и реконструкция на пътища и пътни съоръжения;
  • изграждане и реконструкция на хидросъоръжения;
  • текущо поддържане и ремонти;
  • реконструкция, модернизация и саниране на съществуващи сгради и съоръжения;
  • продажба на новопостроени жилища, офиси и магазини;
  • строителни консултации;
  • строително проектиране.

Фирмата разполага и с необходимите професионалисти и инструменти в областта на геодезията и изпълнява различни геодезически услуги като: геодезическо проектиране, вертикално планиране, геодезическо заснемане, трасиране, даване на ниво на строежи и други.