Медицински колеж – Сливен

В рамките на 106-те дни, в които ще протекат строително-монтажните работи, сградата на Медицински колеж в Сливен ще се сдобие с нов покрив, дограми, топло- и хидроизолация, учебни зали и лаборатории, необходими за обучението по специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“. Впоследствие ще бъде оформено и дворното пространство с площадки за спорт и отдих, озеленяване. МУ–Варна ще обзаведе и оборудва с медицинска техника сградата на филиала.

Copyright © 2013 „БИЛДИНГ-ТД” ЕООД | Designed by ITGstudio