Изпълнени обекти

Част от обектите, които фирма „Билдинг-ТД“ ЕООД е изпълнила, са:

Administrativen_sadРеконструкция и преустройство на сграда за нуждите на Административен съд – Сливен

Възложител: Министерството на правосъдието. Обектът е изпълнен за 8 месеца.

Строително монтажните работи обхващат: конструктивно укрепване, нова покривна конструкция, монтаж асансьорна уредба, смяна дограма, вътрешно преустройство, нови ВиК и Ел. инсталации, довършителни работи – подови настилки, боядисване.

___________________________________________________________________________________________________________________

Okrajna_bolnica_Iv_SeliminskiОкръжна Болница “ Д-р Иван Селимински“ – Сливен

Възложител: Министерството на здравеопазването. Проектът се финансира по Оперативна програма“Регионално развитие“ 2007-2013. Обектът е изпълнен за 120 календарни дни.

Проектът обхваща: Осигуряване на ефективна здравна инфраструктура и модернизация на лечебното заведение, включващи изпълнението на мерки за подобряване на енергийната ефективност – смяна на дограма, изпълнение на външна топлоизолационна система, топлоизолация покрив, подмяна на отоплителна инсталация, изграждане на БГВ система и слънчеви колектори; реконструкция на сградата, свързана с обособяване на помещения за монтаж на ЯМР, компютърен томограф, дигитален рентген и мамограф; осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания- изграждане на нов външен асансьор за лежащо болни.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Kragovo

Кръгово кръстовище на бул.”Цар Симеон” и ул.”Генерал Скобелев”, гр.Сливен

Възложител: Община Сливен. Обектът е изпълнен за 4 месеца. Строително монтажните работи обхващат: Изграждане на ново кръгово кръстовище и прилежащото благоустрояване към него.

____________________________________________________________________________________________________________________

IMG_0070„Център за настаняване на деца от семеен тип”, гр.Карнобат

Възложител: Община Карнобат. Обектът се изпълнява по Оперативна Програма  „Регионално развитие”  2007-2013год. Обектът е изпълнен за 145 дни.

Строително монтажните работи обхващат: Изграждане на нова сграда – метална конструкция с ограждащи и преградни зидове. Сградата е изцяло завършена отвън и отвътре, изпълнено благоустрояване и озеленяване на околното пространство.

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

IMG_0043 „Изграждане на инфраструктура за предотвратяване на наводнения в  гр. Гурково”

Възложител: Община Гурково. Обектът се изпълнява по Оперативна Програма  „Регионално развитие”  2007-2013год. Обектът е изпълнен за 120 календарни дни.

Строително монтажните работи обхващат: Изграждане на два броя укрепителни подпорни стени с обща дължина 340 метра, на двата бряга на р. Лазова. Височината на стените в различните участъци е 4,00 и 4,50 метра.

____________________________________________________________________________________________________________________

IMG_0078 „Изграждане на сграда на РСПБЗН – гр.Казанлък“

Възложител:  Министерство на вътрешните работи.  Обектът е изпълнен за 11 месеца за стойността от 1 274 183.24 лв без ДДС.

Обектът е първа категория . Строително-монтажните работи, които са извършени, обхващат: Изграждане на нова двуетажна масивна сграда, състояща се от административна част, гаражи за техника и помещения за персонала.

През 2014 година  Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – гр.Казанлък бе номинирана в престижния национален конкурс “ Сграда на годината“ в категория “ Сгради със специално предназначение“.

_______________________________________________________________________________________________________________________

vs_nom3 “Саниране на III-то ОУ „Д-р Иван Селимински“, гр. Сливен

Възложител:  Община Сливен.  Обектът е изпълнен за стойността от 1 257 918 лв без ДДС.

Обектът е първа категория със застроена площ 1 951.40 кв.м.. Строително-монтажните работи, които са извършени, обхващат: подмяна на външна и вътрешна дограма, монтаж на външна топлоизолационна система по фасади, изграждане на нова покривна конструкция, хидроизолация, керемиди, обшивка с ламарина – улуци, водосточни тръби и казанчета, подмяна на ВиК и ел. инсталации, ремонт на санитарни възли.

През 2008 година сградата на III-то ОУ „Д-р Иван Селимински“ бе номинирана в конкурса „Фасада на годината“ в категория „Възстановително строителство“.

____________________________________________________________________________________________________________________

стилиан детепазител 3„Саниране и вътрешен ремонт на сградата на Дневен център за деца и възрастни с умствена изостаналост „Св. Стилиян Детепазител“ – Сливен

Възложител: Община Сливен. Обектът се изпълнява по оперативна програма „Регионално развитие „2007-2013 г.

Обектът е IV категория. Изпълнен е за 58 дни за стойността от 1 288 272.77 лв.

Copyright © 2013 „БИЛДИНГ-ТД” ЕООД | Designed by ITGstudio