За нас

Строителна фирма „БИЛДИНГ-ТД“ ЕООД е основана през 1993 г. Редовен член е на Камарата на строителите в България. Вписана е в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България, за изпълнение на строежи със следния обхват:

  • Първа група - строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения: от І-ва до V-та категория;
  • Втора група - строежи от транспортната инфраструктура: от І-ва до ІV-та категория;
  • Трета група - строежи от енергийната инфраструктура: от І-ва до ІІІ-та категория;
  • Четвърта група - строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда: от І-ва до ІV-та категория.

Фирмата има широк спектър от дейности.  Изпълнява строително – монтажни работи в жилищното, промишленото и гражданското строителство; изграждане на инженерингова инфраструктура; изграждане на пътища и хидросъоръжения; производство и монтаж на метални конструкции; реконструкция и модернизация; текущо поддържане и ремонти; саниране на сгради; строителни консултации; продажба на новопостроени жилища, офиси и магазини; геодезически услуги – геодезическо проектиране, вертикално планиране, геодезическо заснемане, трасиране, даване на ниво на строежи.

Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008, ISO 14 001:2004 и ОНSАS 18 001:2007. Притежава и сертификат по Холандската програма за мениджмънт за извършване на строително-ремонтни работи с бетони с висока якост.

Мениджърският екип на фирма „БИЛДИНГ – ТД“ се състои от строителни инженери с различни специализации, с висока квалификация и опит, с трудов стаж в строителството над 20 години. Разполага и с добре обучен технически персонал, който пряко създава организацията на обектите. Във фирмата са обособени звена от различни специалисти: кофражисти, арматуристи, зидари, мазачи, бояджии, фаянсаджии, Ел, ВиК и ОВ специалисти.

Фирма “Билдинг-ТД“ разполога и с голям брой механизации, някои от които са: товарни автомобили, автобус, мини челен товарач, телехендлер, мотокар, вибрационен двубандажен валяк; геодезически инструменти – дигитален нивелир, оптичен нивелир, тотална станция, GPS; ударно-пробивна техника – бормашини, къртачи, перфоратори, дрелки, триони; ъглошлайфи; електрожени; мазачески и мазилкополагащи машини; машини за бетонови настилки и други.

Инж.Тодор Дечев, като управител на „БИЛДИНГ-ТД” ЕООД, е носител на наградата за стопанска инициатива „Добри Желязков” за 2009 год. на Община Сливен.

Фирмата е спечелила и реализирала като бенефициент два проекта към Министерството на труда и социалната политика финансиран от ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013г.

През 2008 год проект:”Качествена продукция, чрез повишаване квалификацията на персонала”  на стойност 47 608 лева и през 2012 год. проект: „Качествена продукция, чрез осигуряване на безопасен труд” на стойност 52 287 лева.

 

Copyright © 2013 „БИЛДИНГ-ТД” ЕООД | Designed by ITGstudio