Актуално

Сумата за реализация на проекта е в размер на 5 000 000 лева. Тя се осигурява безвъзмездно от Оперативна програма „Регионално развитие” в рамките на проект на Община Сливен „Зелени, достъпни и активни пешеходни зони”. Предвижда се ремонтът да се извърши в три части. Първата обхваща територията на площад „Хаджи Димитър”, втората зона, която ще се обновява, включва площада пред сградата на община Сливен до площад „Добри Желязков”, а третата предвижда да се извърши рекострукция от площад „Добри Желязков” до Розова градина. Двата градски фонтана ще бъдат основно реконструирани, а нови ще бъдат изградени с по-малки размери.

 

Copyright © 2013 „БИЛДИНГ-ТД” ЕООД | Designed by ITGstudio