Административен съд – гр. Шумен

Фирма „Билдинг-ТД“ ЕООД започва строителни-монтажни работи за обект: „Преустройство, основен ремонт и промяна на предназначението на част от съществуваща сграда за нуждите на Административен съд – гр. Шумен“. Договорената стойност за изпълнение на поръчката е 1 096 967.32 лв с ДДС, което включва цена за изпълнение и цена за възникнали непредвидени работи. Срокът за изпълнение на обекта е до 98 календарни дни. Възложител на дадената обществена поръчка е Министерството на правосъдието.

Copyright © 2013 „БИЛДИНГ-ТД” ЕООД | Designed by ITGstudio