Начало

Фирма „БИЛДИНГ-ТД“ е на строителния пазар от 1993 г. Редовен
член е на Камарата на строителите в България. Изпълнява строително-монтажни работи в жилищното, промишленото и гражданското строителство; изграждане на инженерингова инфраструктура;изграждане на пътни и хидросъоръжения; производство и монтаж на метални конструкции; реконструкция и модернизация; текущо поддържане и ремонти; саниране на сгради; строителни консултации; продажба на новопостроени жилища, офиси и магазини; строително проектиранегеодезически услуги – геодезическо проектиране, вертикално планиране, геодезическо заснемане, трасиране, даване на ниво на строежи и други.

Обекти в продажба Обекти под наем


Copyright © 2013 „БИЛДИНГ-ТД” ЕООД | Designed by ITGstudio