ЗА БИЛДИНГ ТД

Фирма „БИЛДИНГ-ТД“ ЕООД е на строителния пазар от 1993 година. Редовен член е на Камарата на строителите в България. Изпълнява широк спектър от дейности и услуги, свързани с жилищното, промишленото и общественото строителство.

ЗА БИЛДИНГ ТД

Фирма „БИЛДИНГ-ТД“ ЕООД е на строителния пазар от 1993 година. Редовен член е на Камарата на строителите в България. Изпълнява широк спектър от дейности и услуги, свързани с жилищното, промишленото и общественото строителство.

СТРОИТЕЛСТВО И НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

КЪМ ВСИЧКИ ОБЕКТИ

СТРОИТЕЛСТВО И НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

КЪМ ВСИЧКИ ОБЕКТИ